Polityka prywatności

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Administrarorem danych przesyłanych przez naszych klientów jest Tadeusz Zajda, właściciel firmy tadart.pl zarejestrowanej w Łasku przy ul. 9 Maja 3, NIP 831-107-94-10

 

 Dane osobowe mogą być przetwarzane do poniższych celów;

- realizowanie zleceń na usługi artystyczne. Przechowywane będą do jej rozliczenia a następnie przez okres określony Ustawą o rachunkowości.

- przechowywanie 

do dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przez czas trwania korespondencji z klientem.

Czas przechowywania danych określam na adekwatny do przedawnienia roszczeń wynikających z ich przetwarzania . 

 

Dokonując zakupu w naszej firmie, klient wyraża zgodę na udostępnienie danych dostawcy przesyłek pocztowych, kurierskich, lub pośredniczących w realizacji wysyłek.

Udostępniającemu dane przysługuje prawo do wglądu do nich a także do ich usunięcia, lub zmiany. 

Przekazanie danych jest niezbędne do przyjęcia i realizacji zlecenia. W przypadku naruszenia prawa o ochronie danych osobowych klientowi przysługuje możliwość 

wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Polityka Plików Cookies | Webmaster Proste strony internetowe Powered by Quick.Cms